WPG_1938_012-9

Polski eksport węgla a port w Gdynia
WPG_1938_012-8