dzs607

Polski Zbór Ewangelicki w Gdyni w latach 1931-1939
Polski  Zbór Ewangelicki w Gdyni w latach 1931-1939
dzs608