Rocznik 23123

Pomorska Izba Przemysłowo-Handlowa w Gdyni w latach 1926-1939 [cz. 1]
Rocznik 23122
Rocznik 23124