NDIGCZAS015515_1938_001-6

Port Gdynia w roku 1937
Port Gdynia w roku 1937
NDIGCZAS015515_1938_001-7a