Poświęcenie świetlicy O. N. w Kielnie

Poświęcenie świetlicy O. N. w Kielnie

Poświęcenie świetlicy O. N. w Kielnie