Powstanie i rozwój komunikacji miejskiej w Gdyni (część 2: lata 1945-1979) / Maciej Gwiazda // Rocznik Gdyński. – 1984, nr 5, s. [47]-63. – Il.

Powstanie i rozwój komunikacji miejskiej w Gdyni (część 2: lata 1945-1979)