Powszechna mobilizacja PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ ZARZĄDZIŁ MOBILIZACJĘ POWSZECHNĄ W WYKONANIU POWYŻSZEGO W POROZUMIENIU Z WŁAŚCIWYMI MINISTRAMI zarządzam co następuje // GAZETA GDAŃSKA, Gdynia, czwartek 31-go sierpnia 1939 r.

MOBILIZACJA POWSZECHNA

MOBILIZACJA POWSZECHNA