Pracownicy

W ZMPG S.A., według stanu na 31 grudnia 2017 roku, pracowało 301 osób, z czego 291 w pełnym wymiarze godzin, natomiast 10 – w niepełnym. Prawie 83% zatrudnionych pracuje na stanowiskach nierobotniczych, a około 17% – na stanowiskach robotniczych, głównie Portowej Straży Pożarnej. Udział kobiet w ogólnej liczbie zatrudnionych wyniósł na koniec 2017 roku około 43%, co jest wynikiem podobnym do tego z końca 2016 roku.

Zdecydowana większość pracowników legitymuje się wykształceniem wyższym, osoby z wykształceniem średnim to blisko 27% zatrudnionych w Spółce, natomiast wykształcenie zawodowe i podstawowe posiada nieco ponad 7% pracowników. Jeżeli chodzi o wiek pracowników, to zdecydowana większość to osoby mieszczące się w dwóch przedziałach: od 31 do 50 lat (39,2%) oraz od 51 do 60 lat (42,8%). W 2017 roku średnia wieku naszych pracowników spadła, w stosunku do roku 2016, z 50,3 do 49,3 lat.

Literatura: