Nautologia

Nautologia

Nautologia

Nautologia
Wroga niemiecka propaganda wobec funkcjonowania i budowy portu gdyńskiegio oraz jej przeciwdziałanie w świetle źródeł konsulatu generalnego RP w Berlinie