dzs577

Przyczynek do historii września 1939 roku
dzs576