dzs668

Przyczynek do publikacji o Komisarzu Rządu Franciszku Sokole
dzs667
dzs669