Przyjazd Naczelnika Wydziału Rybackiego // Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1933, nr 7, s. 39

Przyjazd Naczelnika Wydziału Rybackiego