Ratusz. Informacje Rady i Zarządu Miasta. – 1992, 20 – 26 maja