RATUSZ: Informacje Rady i Zarządu Miasta. – 1999, 19 – 25 lutego