22

Przemówienie wygłoszone w Gdyni 19 czerwca 1976 r.
21
23