Rocznica odzyskania morza przez Polskę // Gazeta Gdańska. – 1929, nr 7, s. 2

Rocznica odzyskania morza przez Polskę