Rola osi urbanistycznej ulicy 10 Lutego w przestrzeni Gdyni // Iwona Sagan, Wiesława Walkusz // Rocznik Gdyński. – 2004, nr 17, s. [30]-45. – Map.

Rola osi urbanistycznej ulicy 10 Lutego w przestrzeni Gdyni