Rośliny wspólne. O roślinach na gdyńskich klatkach schodowych / Tomasz Sosnowski, Agnieszka Drączkowska, Dobrosława Korczyńska-Partyka. – Muzeum Miasta Gdyni, Gdynia 2019

Rośliny wspólne. O roślinach na gdyńskich klatkach schodowych / Tomasz Sosnowski, Agnieszka Drączkowska, Dobrosława Korczyńska-Partyka. - Muzeum Miasta Gdyni, Gdynia 2019

Rośliny wspólne. O roślinach na gdyńskich klatkach schodowych / Tomasz Sosnowski, Agnieszka Drączkowska, Dobrosława Korczyńska-Partyka. – Muzeum Miasta Gdyni, Gdynia 2019