Rozstrzygnięcie Dyrektora Urzędu Morskiego w sprawie nieporozumienia między Związkiem Zawodowym Transportowców R.P., a Związkiem Armatorów // Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1933, nr 9, s. 11

Rozstrzygnięcie Dyrektora Urzędu Morskiego