UM1939_1-68

Rozszerzenie działalności Państwowej Szkoły Morskiej
Rozszerzenie działalności Państwowej Szkoły Morskiej
UM1939_1-69