Rozwój szkolnictwa w Gdyni // Głos Poranny. – 1932, nr 183, s. 4

Rozwój szkolnictwa w Gdyni // Głos Poranny. - 1932, nr 183, s. 4

Rozwój szkolnictwa w Gdyni // Głos Poranny. – 1932, nr 183, s. 4