Ruch portowy Gdyni w czerwcu [1930]
Ruch portowy Gdyni w czerwcu [1930]