Rysard Woliński – krwiodawca. Dorobek naukowy i zawodowy mieszkańców Gdyni / Kazimierz Małkowski // Rocznik Gdyński. – 2012, nr 24, s. 207-209. – Il.

Ryszard Woliński - krwiodawca