Sensacyjny mecz w Gdyni // Dziennik Ilustrowany.- 1937, nr 105, s. 8

Sensacyjny mecz w Gdyni // Dziennik Ilustrowany.- 1937, nr 105, s. 8

Sensacyjny mecz w Gdyni // Dziennik Ilustrowany.- 1937, nr 105, s. 8