Skradli linię telefoniczną / (g) // Dziennik Ilustrowany. -1926, nr 44, s. 3

Skradli linię telefoniczną / (g) // Dziennik Ilustrowany. -1926, nr 44, s. 3