Smutny epilog zabawy przy kieliszku // Gazeta Gdańska. – 1937, nr 192, s. 11

Smutny epilog zabawy przy kieliszku // Gazeta Gdańska. - 1937, nr 192, s. 11

Smutny epilog zabawy przy kieliszku // Gazeta Gdańska. - 1937, nr 192, s. 11