Sprawozdanie Rady Polskich Interesantów Portu Gdyńskiego w Gdańsku za rok 1938. (Trzeci rok działalności), Gdańsk 1939, str. 80, 1 rycina

Sprawozdanie Rady Polskich Interesantów Portu Gdyńskiego za rok 1938