Stan pogody w lutym według przepowiedni astrologicznych / Sigma. // Latarnia Morska. – 1934, nr 2, s. 11

Stan pogody w lutym