Stanisław Bąkowski (1931-2003) / oprac. Barbara Chudzikiewicz // Rocznik Gdyński. – [2004], nr 16, s. 310-311. – Portr.

Stanisław Bąkowski (1931-2003)