[Statek “Dar Pomorza”] [“Dar Pomorza” w Kolumbii] // Dziennik Poznański. – 1938, nr 294, s. 3

[Statek "Dar Pomorza"] ["Dar Pomorza" w Kolumbii] // Dziennik Poznański. - 1938, nr 294, s. 3

[Statek “Dar Pomorza”] [“Dar Pomorza” w Kolumbii] // Dziennik Poznański. – 1938, nr 294, s. 3