dzs793

"Święty Krzysztofie módl się za nami" (opowieść o gdyńskim Klubie Szoferów, sztandarze i jego ofiarodawcach)
“Święty Krzysztofie módl się za nami” (opowieść o gdyńskim Klubie Szoferów, sztandarze i jego ofiarodawcach)
dzs794