Sytuacja demograficzna w Śródmieściu Gdyni / Aleksandra Cicharska // Rocznik Gdyński. – 2007, nr 19, s. 187-195. – Il.

Sytuacja demograficzna w Śródmieściu Gdyni