Szkolnictwo oficerskie polskiej marynarki handlowej w Gdyni w latach 1930-2007 / Witold Parteka // Rocznik Gdyński. – 2007, nr 19, s. 91-106

Szkolnictwo oficerskie polskiej marynarki handlowej w Gdyni w latach 1930-2007