SZKWAŁ Jednodniówka Wydawnictwo A.Z.M. Dnia 23 Czerwca 1938 r.

Szkwał
Szkwał

Z WIELKĄ PRZYJEMNOŚCIĄ CHCĘ PAŃSTWA POINFORMOWAĆ, IŻ PIERWSZĄ OSOBĄ, KTÓRA PRZEKAZAŁA SKANY POSIADANEJ PRZEZ SIEBIE GDYŃSKIEJ JEDNODNIÓWKI „SZKWAŁ” W RAMACH AKCJI “ODNAJDŹMY PRASĘ I CZASOPISMA GDYŃSKIE” JEST PANI OLGA KRZYŻYŃSKA.
SERDECZNIE DZIĘKUJĘ

„Szkwał”, organ Akademickiego Związku Morskiego. Powstał z jednodniówki wydanej pod tym tytułem z okazji Święta Morza w 1933 roku w Poznaniu. W październiku tegoż roku wyszedł pierwszy numer pisma jako dodatek do tygodnika akademickiego „Dekada”. Od listopada 1933 roku ukazywał się jako kwartalnik. W 1935 roku (od numeru 2) pismo „między innymi z powodu trudności finansowych” zostało przejęte przez Ligę Morską i Kolonialną, wychodziło odtąd jako miesięcznik aż do końca 1937 roku. Decyzja ta umożliwiła zwiększenie nakładu „Szkwału” do 20 tys. egzemplarzy1. Decyzją Rady Naczelnej LMiK wydawanie czasopisma zostało w 1938 roku zawieszone, pretekstem było niezalegalizowanie Akademickiego Związku Morskiego. Pod koniec tego roku Akademicki Związek Morski i Kolonialny (bo taką nazwę pod naciskiem LMiK przyjęła organizacja) wydał jednodniówkę na Święto Morza jako zapowiedź wznowienia pisma. Od początku 1939 roku „Szkwał” ukazywał się ponownie jako organ AZMiK. Do rąk czytelników trafiło 6 numerów miesięcznika (ostatni w czerwcu 1939 roku)

Przypisy
1 A. Magowska, Polska prasa studencka w II Rzeczypospolitej, Poznań 1994, s. 122.
2 Tamże, s. 122

Źródło:
Adam RUTA, Czasopisma żeglarskie in the Second Republic w Drugiej of Poland Rzeczypospolitej, ROCZNIK HISTORII PRASY POLSKIEJ, T. IX (2006) Z. 1(17)