Sztuka polska na wybrzeżu // Dziennik Bałtycki. – 1945, nr 55, s. 3