Tajny front / Zdzisław Andrzejowski // Dzień Dobry. – 1932, nr 172, s. 6