Także filar! // Kurjer Poznański. – 1930, nr 244, s. 2