UM1939_1-43

Tendencje rozwojowe portów Gdyni i Gdańska w 1938 r. na tle ostatnich przemian politycznych Europy Środkowej
UM1939_1-42
UM1939_1-44