Polska-Reduta-miesięcznik-poświęcony-sprawom-obrony-kresów-zachodnich-i-kresów-wschodnich-1934,-nr-1,-s.20

Polska-Reduta-miesięcznik-poświęcony-sprawom-obrony-kresów-zachodnich-i-kresów-wschodnich-1934,-nr-1,-s.19
Polska-Reduta-miesięcznik-poświęcony-sprawom-obrony-kresów-zachodnich-i-kresów-wschodnich-1934,-nr-1,-s.23