UM1939_1-57

Udział Gdyni i Gdańska w handlu zagranicznym Polski w r. 1938
UM1939_1-56