Usiłowanie kradzieży // Gazeta Bydgoska. – 1925, nr 134, s. 2

Usiłowanie kradzieży // Gazeta Bydgoska. - 1925, nr 134, s. 2

Usiłowanie kradzieży // Gazeta Bydgoska. – 1925, nr 134, s. 2