dzs030

Ustrój administracyjny Gdyni w latach 1920-1939
dzs029
dzs031