dzs033

Ustrój administracyjny Gdyni w latach 1920-1939
dzs032
dzs034