Utworzenie powiatu morskiego w Gdyni. Rozporządzenie Prezydenta Rzplitej. //

Utworzenie powiatu morskiego w Gdyni