W dziewiątą rocznicę wkroczenia wojsk polskich // Gazeta Gdańska. – 1929, nr 7, s. 4

W dziewiątą rocznicę wkroczenia wojsk polskich

W dziewiątą rocznicę wkroczenia wojsk polskich