W Wilnie i Gdyni będą utworzone konsulaty litewskie // Kurjer Wileński. – 1939, nr 14, s. 3

W Wilnie i Gdyni będą utworzone konsulaty litewskie // Kurjer Wileński. - 1939, nr 14, s. 3

W Wilnie i Gdyni będą utworzone konsulaty litewskie // Kurjer Wileński. – 1939, nr 14, s. 3