W Wilnie i w Gdyni będą utworzone konsulaty litewskie // [brak danych]

W Wilnie i w Gdyni będą utworzone konsulaty litewskie // [brak danych]

W Wilnie i w Gdyni będą utworzone konsulaty litewskie // [brak danych]