878

Wacław Szczeblewski. Artysta z Pomorza
877
879