889

Wacław Szczeblewski. Artysta z Pomorza
888
890