Walne zebranie Towarzystwa Kupców Samodzielnych
Walne zebranie Towarzystwa Kupców Samodzielnych